September

Væksten vil langsomt aftage henimod efteråret, men træer med frugter og bær kan have deres højsæson nu, hvor bærene på f.eks. cotoneaster (Bærmispel) tager farve, ligesom paradisæbletræets små æbler bliver mere dekorative i denne måned.

Henimod slutningen af måneden aftrappes gødskningen, så træet gøres klar til hvileperioden og ikke forceres til unødig sen vækst som vil blive svagere og ikke kunne klare vinteren.

Begynd forberedelserne til vinterudstillinger nu. F.eks. klipning af enebær bør ske på dette tidspunkt så træet har tid til at sætte de nye skud inden vinteren tager over.

L1015070